Miss Pdu ... Cả Nhà ủng Hộ Nha... ::.

Miss PDU = Trường đại học DL Phương Đông thi Miss tối 24.10 thi chung kết.

.:: Demo ::.


NGUYỄN HƯƠNG GIANG – SBD 034

NGUYỄN HẠNH QUỲNH – SBD 302

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – SBD 220

LÝ HẠNH HOA – SBD 300

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN – SBD 175

NGUYỄN THỊ NGÀ – SBD 227

ĐẶNG MAI NGÂN – SBD 058

NGÔ THỊ THỦY – SBD 187

NGUYỄN TRỌNG THÙY VÂN – SBD 035

NGUYỄN HỒNG ANH – SBD 140

No comments: