Thủy Top Collection, Chuyến xe kỳ dị

Tên: Huỳnh Minh Thuỷ
Sống : Hà Nội
Sinh năm 1989
Work: Sai Gon Tiếp Thị Magazine


Ngày tháng năm sinh của T cách ngày tháng năm sinh bác Hồ đúng 100 năm
Biệt danh Top hay T -Top
Sexy, attractive and very active girl


Sexy SunShine

Boxing Girl


Chuyến xe kỳ dị


Bonus :
No comments: