Mặc quần áo rách nát mà vẫn nhăn nhở cười- đến chịu em japaNo comments: